• Admin @VDH

Vientiane International Dental Hospital

ໂຮງໝໍຮັກສາແຂ້ວຄົບວົງຈອນທີ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ ເຮົາມີທ່ານໝໍແຂ້ວທີ່ຊ່ຽວຊານ ແລະ ມີປະສົບການຈາກປະເທດໄທເປັນຜູ້ທຳການຮັກສາ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ຄົບຄັນທັນສະໄໝ ທ່ານຈື່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາແລະການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ ມື້ນີ້ເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການແກ່ທຸກທ່ານ0 views

© 2018 by TDH Graphic. Proudly created with VDH

Unit 01 Ban Wat Nak

Sisattanak District

Vientiane ,   Laos

info@vientianedentalhospital.com

Tel: +856 21 316 799

  • line-me_edited
  • Facebook Social Icon
  • Instagram_icon
  • YouTube Social  Icon
  • VDH