• Admin @VDH

The Power of Invisalign - by VDH

ສັງຄົມປະຈຸບັນຖືກເອີ້ນວ່າເປັນສັງຄົມແຫ່ງ"ຍຸກດິຈິຕ໋ອນ"ເມືອທຸກຢ່າງຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເທ໋ກໂນໂລຢີ ທຸກສາຂາອາຊີບພະຍາຍາມນຳເອົາເທັກໂນໂລຢີມາພັດທະນາເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນໃນຍຸກປະຈຸບັນທີ່ຕ້ອງການຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ທາງດ້ານທັນຕະກຳກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ"ການດັດແຂ້ວແບບໃສຖອດໄດ້ Invisalign “ ເຊິ່ງກໍ່ຄືການດັດແຂ້ວແບບ Clear aligner ລະບົບໜຶ່ງແຕ່ການດັດແຂ້ວແບບໃສຖອດໄດ້ Invisalign ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອທົດແທນການດັດແຂ້ວລະບົບ Clear aligner ອື່ນໆ ດ້ວຍຂັ້ນຕອນການອອກແບບທີ່ໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີ້ໃນການອອກແບບການຮັກສາເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບບັນຫາຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນຊ່ວຍໃຫ້ການຮັກສາມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ໃຊ້ໄລຍະເວລາໃນການດັດແຂ້ວໜ້ອຍກ່ວາການດັດແຂ້ວແບບທົ່ວໄປຊຶ່ງອາດຈະເອີ້ນໄດ້ວ່າ"ການຈັດແຂ້ວແບບໃສຖອດໄດ້ Invisalign “ ເປັນການດັດແຂ້ວທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນຕອນນີ້ເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້0 views

© 2018 by TDH Graphic. Proudly created with VDH

Unit 01 Ban Wat Nak

Sisattanak District

Vientiane ,   Laos

info@vientianedentalhospital.com

Tel: +856 21 316 799

  • line-me_edited
  • Facebook Social Icon
  • Instagram_icon
  • YouTube Social  Icon
  • VDH