• Admin @VDH

Invisailgn ລະດັບ Black Diamond Provider @VDH

Updated: Sep 13, 2018

ຫລາຍທ່ານອາດຈະເຂົ້າໃຈວ່າການດັດແຂ້ວແບບInvisalign ເປັນການດັດແຂ້ວແບບດິຈິຕ້ອນທີ່ໃຊ້ໂປຣແກຣມອອກແບບການຮັກສາເທົ່ານັ້ນ ຢູ່ໃສກໍ່ຄືໆກັນແຕ່ທ່ານອາດນັງບໍ່ຮູ້ວ່າສຸດທ້າຍແລ້ວຜົນການວາງແຜນການຮັກສາຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ເພາະສະນັ້ນຜົນຮັບທີ່ໄດ ແຕ່ລະບ່ອນກໍ່ຈະແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ດ້ວຍປະສົບການແລະເທັກນິດສະເພາະຂອງທ່ານໝໍ ກາລັນຕີດ້ວຍເຄສຄົນໄຂ້ຫລາຍກວ່າ 2,000 ເຄສ ແລະ Invisalign Certificated U.S.A ລະດັບ Black Diamond Provider ຢາກມີຮອຍຍີ້ມທີ່ງາມຢ່າງເປັນເອກະລັກໃນແບບຂອງທ່ານ ສາມາດນັດເຂົ້າມາປຶກສາກັບທ່ານໝໍກ່ອນໄດ້ເລີຍເຈົ້າ0 views

© 2018 by TDH Graphic. Proudly created with VDH

Unit 01 Ban Wat Nak

Sisattanak District

Vientiane ,   Laos

info@vientianedentalhospital.com

Tel: +856 21 316 799

  • line-me_edited
  • Facebook Social Icon
  • Instagram_icon
  • YouTube Social  Icon
  • VDH