© 2018 by TDH Graphic. Proudly created with VDH

Unit 01 Ban Wat Nak

Sisattanak District

Vientiane ,   Laos

info@vientianedentalhospital.com

Tel: +856 21 316 799

  • line-me_edited
  • Facebook Social Icon
  • Instagram_icon
  • YouTube Social  Icon
  • VDH
  • Admin @VDH

ເຄືອບແຂ້ວ ຫຼື ຄອບແຂ້ວ

ຫຼາຍທ່ານຄົງສັບສົນລະຫວ່າງ ເຄືອບແຂ້ວ ກັບ ຄອບແຂ້ວ ວ່າມັນຕ່າງກັນຈັ່ງໃດ ຊື່ເອີ້ນກໍຄ້າຍໆກັນ ມື້ນີ່ແອດມິນຈະມາເຄຍຂໍ້ສົງໃສນີ້ໃຫ້ແລ້ວ ????

ຄອບແຂ້ວ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກໍລະນີ

1. ເປັນຂັ້ນຕອນສຳລັບເຄສທີ່ຮັກສາຮາກແຂ້ວມາແລ້ວ ເພາະໃນຂັ້ນຕອນການຮັກສາຮາກແຂ້ວ ທ່ານໝໍຈະຕ້ອງຝົນເນື້ອແຂ້ວໃຫ້ສາມາດໃສ່ເຄື່ອງມືລົງໄປຮັກສາຮາກແຂ້ວໄດ້ ເມື່ອຮັກສາເສັດແລ້ວກໍຈະອັດແຂ້ວເພື່ອປະຄອງຮາກແຂ້ວ ເນື້ອແຂ້ວເຫຼັ້ມນັ້ນຈະເປາະ ແລະ ບໍ່ແຂັງແຮງ ທ່ານໝໍຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ຄອບແຂ້ວເຫຼັ້ມນັ້ນຕໍ່ໄປເລີຍ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຕກຫັກຂອງແຂ້ວ.


2. ເຄສທີ່ມີບັນຫາແຂ້ວແຕກຫຼາຍ ແຂ້ວຫ້ຽນຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຮູບຊົງເດີມຂອງແຂ້ວ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄອບແຂ້ວເພື່ອໃຫ້ແຂ້ວມີຮູບຊົງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ສາມາດໃຊ້ງານໃນການບົດຍ້ຳອາຫານໄດ້.


ຄອບແຂ້ວ ຫຼື ທີ່ໃຜກໍມັກເອີ້ນຕິດຫູກັບຄຳວ່າ “ວີເນຍ” ວີເນຍ ມີສີ ແລະ ລັກສະນະຄືແຂ້ວແທ້ ແຕກຕ່າງຈາກການຄອບແຂ້ວຄືບໍ່ໄດ້ຄອບແຂ້ວທັ້ງເຫຼັ້ມ ພຽງແຄ່ແປະ ຫຼື ເຄືອບໄວ້ທີ່ແຂ້ວດ້ານໜ້າເທົ່ານັ້ນ ໂດຍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ມີບັນຫາແຂ້ວຫ່າງ, ແຂ້ວເຫຼັ້ມນ້ອຍ, ແຂ້ວບິ່ນ, ແຂ້ວເກນ້ອຍໜຶ່ງ, ແຂ້ວທີ່ມີສີບໍ່ຊຳກັນ ຫຼື ແຂ້ວເຫຼືອງຫຼາຍ ໃຫ້ກັບມາຂາວ ແລະ ໄດ້ຮູບຊົງທີ່ສວຍງາມ.


ຕອນນີ້ກໍພາກັນຮູ້ແລ້ວແມ່ນບໍ່ວ່າແຂ້ວຂອງທ່ານຄວນຈະຮັກສາດ້ວຍວິທີການແບບໃດ ແຕ່ຖ້າຍັງບໍ່ແນ່ໃຈກໍສາມາດປຶກສາກັບທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ເດີອ6 views